Historie og nåtid

Vikna Baptistmenighet ble stiftet 2. juni 1889. Etter at det hadde vært drevet møtevirksomhet i distriktet fra 1882, spesielt på Vikna. Det var 7 menn og 9 kvinner som var med på stiftelsen, og det var personer med forskjellig bakgrunn og arbeid som over tid hadde blitt minnet om å stifte menighet, og det var med forskjellig bakgrunn og arbeid som over tid hadde blitt minnet om å stifte menighet.

Blant disse var det ei dame som het Bårne Westrum. Hun var fra Levanger og tilhørte ei baptistmenighet der. Hun kom til Vikna som nyutdannet jordmor og hadde sitt arbeid her ute. Blant mennene var det en som hette Lorentsen. Han var baker. Dermed hadde menigheten to viktige personer. Ei dame som tok seg av det nye livet og en mann som skaffet til veie den daglige føden.

Det er litt spennende å lese i gamle notater at allerede i 1896 var det blitt døpt 23 personer. Denne bakeren må ha vært en god forkynner, for bare 12 år etter starten var medlemstallet øket til 113 medlemmer. Pr i dag er vi cirka 90 døpte medlemmer, og det har vært sammenhengende virksomhet i alle årene siden 1889.

I 1923 var menigheten så uheldig at kirkebygningen brant ned, men ei ny kirke stod ferdig allerede i 1926. Den blei påbygd med leilighet først på 1950-tallet. 2005 blei det bestemt at vi trengte bedre plass i tillegg til at bygget behøvde oppussing. Restaureringa begynte 2008 og var ferdig 2010.

Fra vår menighet har  en rekke personer reist ut som forkynnere. Vi kan nevne Rolf Ekelund (Hansen), Ole Nordheim, Willy Lysø, Greta Stø (f. Pettersen)  og vi må ikke glemme Rachel Trovi (f. Berg). Hun står fremdeles på for fullt i Manila. Heller skal vi ikke glemme en pioner, Albert Olsen Moen, som stod som leder i vakansetider i til sammen 25 år. I tillegg er det mange som har fungert i ledende stillinger i menigheten over lengre tidsrom.

Virksomheten består av møter på søndag med vekselvis Gudstjeneste kl 11:00 og kveldsmøter kl 18:00. Hver først søndag i måned har vi Alle-sammen Gudstjeneste som er et møte for alle generasjoner. En gang per måned har vi nattverd. En gang per måned er det  misjonsmøter på tirsdager kl. 12:00. Hver andre uker på tirsdag er det musikklaget i kirka kl. 18:45. Om onsdagene er det Lovsangskoret kl. 18:00 og bønnemøte kl. 19:00. Torsdager er ungdommene sin dag med Holy Rock fra kl. 18:00. Vanligvis er det lørdagskafé i kirka den siste lørdagen i måneden, kl 12:00. Denne samlinga er litt mer uhøytidelig, med åresalg, kaffesalg, appell, og en gjest i blant. Her kan det komme fra 50-60 til 100 mennesker innom i løpet av et par timer. Dette tilbudet er populært, ser det ut for.

Opp gjennom årene har det vært mange forstandere i menigheten, og den første lønnede forstander i menigheten kom i 1902. Han hette E.H. Wang. Vi kan ikke her nevne alle de forstanderne som har tjent menigheten opp gjennom alle åra, men da vår siste pastor Anne-Marie Söderqvist ble pensjonist, fikk menigheten ny pastor fra nyttår i 2016. 
Tobias Giese og kona Elisabeth kommer fra Tyskland, og de har en gutt. De har fått en fin inngang i menigheten.

Er det noe du lurer på og vil vite mer om oss, så må du mer enn gjerne ta kontakt. Vi har en side med opplysninger om personer som kan kontaktes. Likedan kan du gå inn under "Møtekalender" for å se på når vi har møtene. Den skal være oppdatert til en hver tid, håper vi.

Ivar

Populære innlegg