VIKTIG MELDING - Oppdatert informasjon fra Norges Kristne Råd


Norges Kristne Råd hadde møte med statsråd Kjell Ingolf Ropstad 28/04/2020. Blant annet var følgende punkt på agendaen for møtet. 

Gudstjenester og kirkelige handlinger 

Bildet er tatt av ivabalk fra Pixabay
Som statsråden sier i denne saken etter møtet med Norges Kristne Råd, er det trossamfunnene selv som må utarbeide veileder og bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger. DET ER Norges Kristne Råd I FULL GANG MED. Den norske kirke har arbeidet med veileder en stund. Sammen med innspill fra flere kirkesamfunn tilpasser Norges Kristne Råd den nå alle medlemskirker. Målet er at Norges Kristne Råd i løpet av få dager kan få smittevernveilederen klar og sendt Helsedirektoratet for godkjenning. Den vil da gjelde og kunne brukes av alle kirkene. Norges Kristne Råd kommer tilbake med mer informasjon etter hvert. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til pastor Tobias Giese på telefon 938 03 013 eller på e-post: pastor@viknabaptist.no eller til viseforstander Asle Prestvik på telefon 905 03 133 eller på e-post: viseforstander@viknabaptist.no.

Kommentarer

Populære innlegg