VIKTIG MELDING - Informasjon fra Baptistsamfunnet (30/04)

Bildet er tatt av Felicity_Kate11 fra Pixabay
Baptistsamfunnet informerer i dag (30/04):

"Det ble klart at regjeringen åpner for arrangement med inntil 50 personer på offentlig sted. De nye reglene forutsetter at det er en ansvarlig arrangør som legger til rette for en meter avstand mellom deltakerne og ivaretakelse av andre smittevernshensyn.
Det betyr mye for veldig mange at det åpnes for at en igjen kan samles til gudstjenester og andre samlinger i kirkene, forutsatt at det skjer på forsvarlig vis. Norges kristne råd jobber nå med å ferdigstille en smitteveileder for kirkene med tanke på gjenåpning for gudstjenester og samlinger. I løpet av få dager vil forslaget til bransjestandard sendes fra Norges kristne råd til departementet.

Først når denne er godkjent og menighetene har innarbeidet tiltakene for smittevern, kan kirkene åpnes igjen. 

Det vil derfor enda gå noen dager før vi med sikkerhet vet når vi kan invitere til gudstjenester og andre samlinger i våre kirker. 

Samtidig jobbes det også med en veileder for aktiviteter for barn og unge i kirkene." 

Menighetsråd møtes førstkommende uker for å drøfte, hva det betyr for oss. Etter hvert informerer menighetsrådet nærmere på nettside og facebook. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Pastor Tobias Giese, tlf: 938 03 013, e-post: pastor@viknabaptist.no
Viseforstander Asle Prestvik, tlf: 905 03 133, e-post: viseforstander@viknabaptist.no.


Kommentarer

Populære innlegg