Felles bønnedag på 26. mars 2020

Norges Kristne Råd invitere til en felles bønnedag i morgen.

Følgende informasjon finnes på deres nettside:


«Søndag 22. mars samles kirkene i Norge til en felles bønnedag. På denne siden finner du program for dagen sammen med et forslag til hvordan du kan gjennomføre din bønnesamling, noen ferdigskrevne bønner, bønneemner og eget opplegg for barn og familie.
– Vi trenger å overgi oss selv, hverandre og alt liv som er truet til håpets og kjærlighetens Gud, sier generalsekretær Erhard Hermansen.
Selv om vi ikke kan møtes fysisk og sosialt, kan vi samles i bønn der vi er og på tvers av fysisk avstand.
Vi samles i bønn for de som er syke og smittet, for de som kjenner på frykt, uro eller ensomhet, for helsearbeidere som tar vare på de smittede og for familier som har mistet noen eller lever i bekymring for sine nærmeste. Vi vil be for våre myndigheter og de viktige instansene i samfunnsapparatet som skal lede og støtte oss gjennom krisen – og for alle som daglig påvirkes av de økonomiske konsekvensene av utbruddet. Samtidig løfter vi blikket utover i verden og vi ber Gud særlig ta seg av de som har brutt opp fra sine hjem på grunn av fattigdom, krig og konflikt, som er på vandring og lever i uvisshet, som er syke men ikke har tilgang på helsehjelp, og for personer i risikogrupper som nå står i fare for å smittes og miste livet. Vi ber for fattige land med færre økonomiske og administrative ressurser til å håndtere smitten og menneskene.»

Her kan du laste ned forskjellige ressursematerial og informasjoner! 

Kommentarer

Populære innlegg