Hva er «Alle sammen» Gudstjeneste?


I Baptistkirka på Rørvik har vi det vi kaller «Alle sammen»-gudstjenester (på formiddagen) hver første søndag i måneden. Noen lurer kanskje på hva det er?
Familiegudstjenester er kanskje mer kjent, og et konsept flere kan relatere til. «Alle sammen» er nesten det samme, men ikke helt. I mange kristne menigheter rundt om i Norge, har man sett behovet for en type gudstjeneste som kan favne og møte flere enn de som går på gudstjenestene til vanlig. Familiegudstjenestene har tradisjonelt sett vært et forsøk på å fange flere generasjoner; f. eks. barn, foreldre og besteforeldre. Men hva med dem som ikke har nær familie, som er enslige, eller voksne par som ikke har barn eller foreldre boende på samme sted?
«Alle sammen»-gudstjenester er ganske enkelt gudstjenester for alle sammen; om du er barn eller pensjonist, om du har stor eller liten familie, om du er enslig, eller om dere er par uten andre enn hverandre.
«Alle sammen»-gudstjenestene er et møtested for mennesker i alle aldre, og det forsøker vi å gjenspeile i gudstjenesteformen. Hver måned er det et nytt tema, som belyses på forskjellige måter. Vi synger sammen; kjente, kjære salmer eller nyere lovsanger med friskere rytme og tekster som passer for de yngre. Vi bruker å ha leker, for barn og voksne, og dagens tema dramatiseres, i tillegg til at det holdes en andakt. Gudstjenesten avrundes med kirkekaffe og prat.
«Alle sammen»-gudstjenestene oppfattes nok som uformelle, og vi ønsker at man skal kunne senke skuldrene og bare være tilstede når man kommer. Det er høyt under taket, og dørstokken er lav. Når man har små barn, tenker man kanskje på at man ikke kan ta med ungene i kirka, for det kan være vanskelig å sitte stille så lenge, men på «Alle sammen» er det meningen at man skal kunne røre på seg og delta i det som skjer. Om man har blitt litt eldre, synes man kanskje det blir litt for stille innimellom. Da kan det være fint å bruke en times tid sammen med noen som er små og ny i livet, en søndag i måneden.
Vi ønsker ALLE SAMMEN velkommen til våre «Alle sammen»-gudstjenester i Baptistkirka på Rørvik.

Kommentarer

Populære innlegg