Besøk fra Maritastiftelsen


Fra 26.-29.04. kommer Leiv Holstad som er gründer og generalsekretær av Maritastiftelsen hos oss på besøk. Maritastiftelsen har siden 1984 drevet oppsøkende og livreddende arbeid blant de "svake" i samfunnet. Dessverre er det siden den gang, ikke færre, men stadig flere som er i akutt behov av en hjelpende hånd, en skulder å gråte på, og et lys til å lede vei. Maritatstiftelsens motor og drivkraft, og hjerte er fremdeles, og vil alltid være å hjelpe disse menneskene som tilsynelatende er gitt opp av samfunnet. Det kan være rusmisbrukere, uteliggere, prostituerte, kvinner utsatt for menneskehandel, innsatte i fengsler, fattige, eller ungdom på skråplan. 

Leiv Holstad reiser Norge rundt blant annet på skoler for å utfordre ungdom å ta ikke negative valg som får store konsekvenser for framtiden. 
Hos oss skal han besøke ungdomsklubben på torsdag kveld,  på fredag skal han holde andakt på Val VGS og på kveld fra kl. 1800 holder han et seminar om Romerbrevet. I tillegg er han på Lørdagskafé og fortell om Maritastiftelsen og holder appellen og til slutt skal han tale på gudstjeneste på søndag.
Ved følgende video kan man finne en kort presentasjon av Leiv Holstad.  

Kommentarer

Populære innlegg